15.10.2021

Zonekort

Det er ikke længere muligt at opdatere zonekort manuelt i Plandata.dk

Opdatering af zonekort i 2021

Zonekortet angiver, om et område er beliggende i byzone, landzone eller sommerhusområde.

Frem til 1. januar 2020 var det kommunens ansvar at sikre den løbende opdatering af zonekortet.

Per 1. januar 2020 er dette ansvar jf. plandata-bekendtgørelsen flyttet, og Plandata.dk-supporten har haft til ansvar at opdatere zonekortet ift. nye lokalplanvedtagelser, frem til et automatisk zonekort implementeres. Det automatiske zonekort er planlagt til at blive implementeret i løbet af 2021.

Såfremt man i kommunen opdager fejl på zonekortet, der relaterer sig til planvedtagelser fra før 1. januar 2020, bedes man sende en GIS-fil til Plandata.dk-supporten, som tydeligt viser det område, som skal tilføjes, rettes eller fjernes fra zonekortet. GIS-filen skal følge zonekortets datamodel, og sendes som en zip-fil i et af de samme formater, som understøttes ved upload til Plandata.dk (GML, GeoJSON, Shape, MapInfo).

Zoneudpegning i delområder

Hvis en lokalplan udlægger hele eller dele et område til byzone eller sommerhuszone skal dette registeres i indberetningen af planen. Hvis en lokalplan udpeger en del af lokalplanområdet som ny byzone eller sommerhusområde, så skal den geografiske afgrænsning indberettes til Plandata.dk. Efter datamodellen PlanDK2+ skal dette ske som et delområde til lokalplanen.

GIS-skabeloner og Datamodeller

Find datamodeller, GIS-skabeloner og den samlede kodeliste til indberetning af zonekort:

Teknisk Information