Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

04.03.2020

Zonekort

Kommunerne kan indberette og opdatere zonekort i Plandata.dk

Zonekortet angiver, om et område er beliggende i byzone, landzone eller sommerhusområde.

Kommunerne kan indberette zonekort i Plandata.dk

Vejledning til indberetning og opdatering af zonekort

Zonekort indberettes og opdateres ved at uploade en GIS-fil. For et succesfuldt upload er det vigtigt at zonekortets GIS-filer er komprimeret til en zip-mappe uden undermapper. Derudover skal zonekortet følge datamodellen og have det korrekte koordinatsystem.

GIS-skabeloner og Datamodeller

Find datamodeller, GIS-skabeloner og den samlede kodeliste til indberetning af zonekort:

Teknisk Information