25.02.2019

WFS - Web Feature Service

Plandata.dk's data udstilles som WFS (Web Feature Service), som er en international, åben standard for udstilling af filer i GML-format.

Adgang til Plandata.dk's WFS-service

Adgangen til Plandata.dk og Fingerplanens WFS-services, findes under fanen:

> Adgang til webservices

Vejledning

Vejledningen til hvorledes der oprettes forbindelse til Plandata.dk's WFS-services, findes af:

Strukturen i WMS og WFS

I Plansystemet WFS og WMS findes der overordnet to temagrupper. Den ene har præfixet theme_pdk og den anden har præfixet theme_lpd. Derudover findes der en række temaer uden præfiks. Disse temaer er levn fra gamle tider og er hovedsageligt store aggregater af planer, der indeholder på oplysninger om ændringer i planer. På sigt vil nogle at disse temaer slettes.

Theme_pdk

Theme_pdk er et præfiks, der bruges til at gruppere de ovenstående temaer. Theme_pdk præfikset efterfølges således af det faktiske navn for temaet/plantypen, eksempelvis theme_pdk_eksisterendetekniskanlaeg eller theme_pdk_lokalplan. De enkelte temanavne minder meget om temanavnene på kortmodulet.

Theme_pdk-gruppen indeholder de kommunalt indberettede temaer:

 • Lokalplaner
 • Kommuneplanrammer
 • Kommuneplanretningslinjer
 • Landzonetilladelser
 • Varmeforsynings temaer
 • Spildevandstemaet
 • Zonekort

De kommunalt indberettede planer har også en række forskellige suffiks, der henviser til hvilken status planerne har:

 • forslag_v
 • vedtaget_v
 • aflyst_v

Hvis man således ønsker at indhente de vedtagne lokalplaner skal man vælge temaet Theme_pdk_lokalplan_vedtaget_v.

Det har vist sig at der ofte forvirring omkring nogle temaer:

 • Kommuneplanramme: Indeholder kun rammer, der har direkte ophæng i en kommuneplan
 • Kommuneplanramme_alle: Indeholder rammer, der enten har ophæng i kommuneplanen eller et tillæg
 • Kommuneplantillæg: Indeholder kun rammer, der har ophæng i kommuneplantillæg

Theme_lpd

Theme_lpd gruppen indeholder de statslige landsplandirektiver blandt andre asylcentre og sommerhusområder.

Om Plandata.dk's WFS-service

Med Plandata.dk's WFS-service får du adgang til plandata i form af geografiske vektorer (features) og deres attributværdier. Du kan altså tilgå planernes egentlige indhold igennem en WFS-service.

Ved hentning af WFS-data til et GIS-program anbefales det, at man kun bruger temaerne, hvis navne begynder med "theme_pdk_...". De andre temaer er rettet mod mere tekniske brugere.