21.05.2021

Miljøkonsekvensrapporter (VVM)

APRIL 2021
 

Afgørelser og vedtagelser efter miljøvurderingsbekendtgørelsen skal ikke længere offentliggøres og opbevares i Plandata.dk

Den 1. marts 2021 trådte en ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen i kraft, som betyder at afgørelser og vedtagelser efter miljøvurderingsbekendtgørelsen ikke længere skal offentliggøres og opbevares i Plandata.dk. I stedet skal VVM-myndigheden fremadrettet bruge egen hjemmeside mv. ifm. offentliggørelse og udstilling af afgørelser og vedtagelser.

BEK. nr. 244 af 22/02/2021