Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

02.03.2020

Miljøkonsekvensrapporter (VVM)

Kommunerne skal med tiden indberette miljøkonsekvensrapporter (VVM) i Plandata.dk.

Planloven er med virkning fra 1. januar 2014 blevet ændret således, at der ikke er pligt til at knytte et kommuneplantillæg til en VVM-sag, der påbegyndes efter denne dato. Kommunen kan dog vælge at knytte et kommuneplantillæg til en VVM-sag i lighed med den tidligere gældende ordning. Sådanne kommuneplantillæg er fortsat underlagt en indberetningspligt.

I forhold til de selvstændige VVM-redegørelser er der også indberetningspligt. Da Plandata.dk ikke er bygget til at kunne modtage selvstændige VVM'er på nuværende tidspunkt, så kommer de i høring på vores hjemmeside:

Miljøkonsekvensrapporter i høring 

Eftersom høringen sker på vores hjemmeside, skal kommunen selv orientere relevante høringsparter via. eget system.

Indberetningen af VVM-redegørelsen skal ske samtidig med, at den sendes i offentlig høring med oplysning om offentlighedsperiodens længde. Tilsvarende skal offentliggørelsen af afgørelsen om at tillade eller afslå VVM-pligtige anlæg indberettes til Plandata.dk med tilføjelse af VVM-tilladelsen til VVM-redegørelsen i tilfælde af tilladelse. Under alle omstændigheder - hvorvidt der er tale om afslag eller tilladelse - skal der ved orientering til offentligheden, angives en dato for afgørelsen.

Indberetning af selvstændig VVM

For at indberette en VVM, skal planen sendes til supporten, som derefter lægger dokumentet samt tilhørende oplysninger på hjemmesiden.

For at kunne lægge VVM'en på hjemmesiden, har supporten brug for følgende oplysninger:

 • Kommunenavn 
 • De tilhørende datoer:
  • Forslags-, høringsstarts- og høringsslutdatoer
  • Vedtagelses- og ikrafttrædeslesdatoer
  • Aflysnings-/ afslagsdato
 • Overskrift eller emne for Miljøkonsekvensrapporten i sin helhed.
 • Miljøkonsekvensrapporten i PDF-format. 
 • VVM's tilhørende dokument i pdf-format. Dvs. et dokument der indeholder enten VVM-redegørelsen, VVM-tilladelsen eller en beskrivelse af afslaget på VVM pligten. 

Kontakt supporten