12.12.2018

VVM'er (aktuel)

VVM'er

På denne side finder du de VVM'er som er sendt i høring (forslag) eller blevet vedtaget i kommunerne efter 15. juni 2018

VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkinger på Miljøet.

Jf. planlovens §11 g kan der i forbindelse med kommuneplanlægningen stilles krav om VVM-redegørelse, hvis man vurderer at enkeltanlæg som der planlægges for, kan påvirke miljøet væsentligt. 

Af samme lovs § 54 b fremgår det at VVM'er skal registrere digitalt i det system som Erhvervsministeren stiller til rådighed.

Da Plandata.dk ikke er færdigbygget til at kunne modtage indberetninger af, samt udstille, VVM'er, offentliggøres VVM'er fra kommunerne af denne og underliggende side:

Vedtaget VVM'er

Indberetning af VVM

Herunder ses en liste med de VVM'er, som er i aktuel offentlig høring. 

Indberetningen af VVM'er foregår gennem Plandata.dks support, som opdaterer nedenstående liste med aktuelle VVM'er i forslag. 

Send en mail med følgende oplysninger til Supporten:

  • Kommune 
  • Forslagsdato 
  • Høringsperiode 
  • Plandokument i pdf-format 
  • Geometri hvis muligt

VVM'er i forslag (høring)

KommuneForslagsdatoHøringsperiode SlutPlandokument
Esbjerg Kommune09-10-201804-12-2018
Gentofte Kommune30-10-201802-01-2018
Billund Kommune13-11-201815-01-2018
Københavns kommune06-12-201831-01-2018
Nordfyns Kommune12-12-201806-02-2019