15.02.2019

VVM-redegørelser (i høring)

VVM'er


På denne side finder du de VVM-redegørelser, som er sendt i høring (forslag) eller som er vedtaget i kommunerne efter 15. juni 2018.

VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkinger på Miljøet.

Jf. planlovens §11 g, kan der i forbindelse med kommuneplanlægningen stilles krav om VVM-redegørelse, hvis man vurderer at enkeltanlæg som der planlægges for, kan påvirke miljøet væsentligt. 

Af samme lovs § 54 b fremgår det, at VVM-redegørelser skal registreres digitalt i det system som Erhvervsministeren stiller til rådighed.

Da Plandata.dk ikke er færdigbygget til at kunne modtage indberetninger af samt udstille, VVM-redegørelser, offentliggøres VVM-redegørelser fra kommunerne af denne og underliggende side:

Vedtaget VVM-redegørelser

Indberetning af VVM-redegørelse

Indberetningen af VVM-redegørelser foregår gennem Plandata.dk's support, som opdaterer nedenstående liste med VVM-redegørelser i forslag. 

Send en mail med følgende oplysninger til Supporten:

  • Kommunenavn 
  • Forslagsdato 
  • Høringsperiode 
  • Plandokument i PDF-format 

VVM-redegørelser i høring

Herunder ses en liste med de VVM-redegørelser, som er i offentlig høring. 

MyndighedForslagsdatoHøringsperiode Slut   Plandokument
Odsherred Kommune 18-11-201513-01-2016
Gentofte Kommune30-10-201802-01-2018
Billund Kommune13-11-201815-01-2018
Københavns Kommune06-12-201831-01-2018
Nordfyns Kommune12-12-201806-02-2019
Ikast-Brande Kommune19-12-201820-02-2019

Herning Kommune (Holstebro Kommune)

31-01-201928-03-2019
Holstebro Kommune (Herning Kommune) 31-01-201928-03-2019
Miljøstyrelsen (Fredericia Kommune)07-02-201904-04-2019
Miljøstyrelsen15-02-201912-04-2019