Konsolideringen for Plandata.dk er afsluttet 1. oktober 2018. Deljordstykker vil være tilgængelige i Plandata.dk fra onsdag den 3. oktober 2018.

Driftsmeddelelse08.08.2018 - 12:07

Vigtig information ved indberetning af ny lokalplan i Plandata.dk

Delområder og byggefelter skal indberettes i sammenhæng med indberetningen af en lokalplan.

Hvis en lokalplan indeholder et delområde eller et byggefelt, så er man forpligtet til at indberette disse til Plandata,dk, når selve lokalplanen indberettes.