Publikation03.09.2012

Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller

På baggrund af spørgsmål fra vindmøllebranchen og Folketingets Miljøudvalg har Naturstyrelsen revideret styrelsens vejledningsnotat af 23. marts 2010 om information om myndighedskrav ved opstilling af mindre el-producerende vindmøller.

I notatet svares på spørgsmål, som vindmøllebranchen har stillet, og der vises et skema over plan-og godkendelsesprocessen.