27.02.2018

Vejledning til webservices

Få vejledning til de 4 typer webservices, der kan kommunikere med og hente data fra Plandata.dk: WMS, WMTS, WFS samt SOAP-snitflader.

Plandata.dks data kan tilgås på en række forskellige måder. De fire tilgængelige services er:

  1. WMS (Web Map Services), som viser planer som geografisk orienterede billeder.
     
  2. WMTS (Web Map Tile Services), som udstiller planer ved hjælp af tiles. Hvert kort består af et antal af tiles, som sammensættes til et stort kortbillede.
     
  3. WFS (Web Feature Services) giver dig adgang til planernes geografiske vektorer (features) og dermed planernes egentlige indhold.
     
  4. SOAP-snitflader, som gør det muligt at "snakke" med systemet. Her kan data læsses ind og ud af systemet, hvis du har en bruger.

Adgangen til servicene skal findes ud fanen Adgang til webservices.

Kodelister

Kodelisterne til Plandata.dk kan tilgåes via. WFS-servicen.

De væsentligste findes også af: