01.05.2018

Vejledning til webservices

Få vejledning til de 3 typer webservices, der kan kommunikere med og hente data fra Plandata.dk: WMS, WMTS og WFS.

Plandata.dks data kan tilgås via en række webservices:

  1. WMS (Web Map Services), som viser planer som geografisk orienterede billeder.
     
  2. WMTS (Web Map Tile Services), som udstiller planer ved hjælp af tiles. Hvert kort består af et antal af tiles, som sammensættes til et stort kortbillede.
     
  3. WFS (Web Feature Services) giver dig adgang til planernes geografiske vektorer (features) og dermed planernes egentlige indhold.

Adgangen til servicene skal findes ud fanen Adgang til webservices.

Se også: Tredjepartsudvikling om SOAP.

Kodelister

Kodelisterne til Plandata.dk kan tilgåes via. WFS-servicen.

De væsentligste findes også af: