18.01.2018

Vejledning til indberetning i PlansystemDK

PlansystemDK bruges sideløbende med Plandata.dk i en overgangsperiode. Planer, der indberettes via PlansystemDK, overføres i overgangsperioden automatisk til Plandata.dk.

konsolideringsproces
 

 

Erhvervsstyrelsen er i gang med at konsolidere data i det nye plansystem og anbefaler derfor, at man indberetter via PlansystemDK. Undtaget er landzonetilladelser, der kun kan indberettes via Plandata.dk.

Se, hvor de forskellige planer skal indberettes

Fra den 3. januar vil alle planer, der indberettes og registreres i PlansystemDK, automatisk i overgangsperioden blive overført til Plandata.dk.

Det vil i overgangsperioden være muligt at offentliggøre fra PlansystemDK samme dag – dog under forudsætning af at planer lægges ind i PlansystemDK i tidsrummet 05-15.

Erhvervsstyrelsen kan ikke garantere, at planer, der indberettes i PlansystemDK efter kl.15, når at blive sendt ud til høringsparterne samme dag. 

Vær opmærksom på, at fra den 3. januar 2018 vil al offentliggørelse ske i Plandata.dk, uanset hvilket system der er indberettet i.