28.02.2019

Vejledning til indberetning i Plandata.dk

Find vejledning til indberetning på Plandata.dk, herunder separate vejledninger og datamodeller for hver plantype.

Det er fortsat forskelligt fra plantype til plantype, hvorledes de skal indberettes.

På siderne for de enkelte plantyper (se venstremenuen), er der redegjort for, hvor den enkelte plantype skal indberettes samt angivet link til vejledninger, datamodeller og øvrig information, der kan anvendes ved indberetning. 

Vejledninger, datamodeller og GIS-skabeloner

På siderne for de enkelte plantyper, ligger en række informationer vedr. indberetningen til Plandata.dk, heriblandt: Vejledninger, datamodeller og GIS-skabeloner. 

  • Vejledningerne indeholder en gennemgang af, hvordan man indberetter via indberetningsmodulet.
  • Datamodellerne fortæller primært, hvad der er muligt at indberette til systemet vha. koder.
  • GIS-skabelonerne er skabeloner til indberetning via upload, som på forhånd ligger i den rigtige datamodel.

Som noget nyt - udover de traditionelle vejledninger i PDF-format - er der udarbejdet videovejledninger til den manuelle indberetning i Plandata.dk. Disse videovejledninger ligger på playlisten "Plandata.dk" under Erhvervsstyrelsens Youtube-kanal.

Plandata.dk playliste

Videovejledninger til Plandata.dk

Herunder findes videovejledninger, som illustrerer den generelle brug af Plandata.dk samt tværgående funktionaliteter i systemet, som er nyttige at kende til. 

 

Login med medarbejdercertifikat

Af sikkerhedshensyn foregår login til Plandata.dk via FællesBrugerRettighedsSystemet (FBRS). Man skal være oprettet som bruger og have de rigtige rettigheder for at kunne indberette til Plandata.dk.

Læs mere om medarbejdersignatur og rettigheder.