23.05.2018

Vejledning til indberetning på Plandata.dk

Find vejledning til indberetning på Plandata.dk, herunder separate vejledninger og datamodeller for hver plantype, der skal indberettes i plansystemet.

Vejledninger og datamodeller

  • Vejledningerne indeholder en gennemgang af, hvordan man indberetter via indberetningsmodulet.
  • Datamodellerne fortæller primært, hvad der er muligt at indberette til systemet vha. koder.

Datamodeller

Datamodellerne bruges primært til upload-funktionen i brugerfladen eller til at udvikle systemer, som via snitflader spiller sammen med Plandata.dk. I disse tilfælde skal datamodellerne følges nøje.

Hvis man kun bruger indberetningsløsningen på brugerfladen, er begrænsningerne fra datamodellerne automatisk indbygget. 

Datamodeller til Plandata.dk er opbygget af en række registreringer (attributter), som hver fortæller noget om, hvad det er, der indberettes. Til en given plantype er datamodellen bygget op af:

  • generelle registreringer, som knytter sig til alle planer i Plandata.dk.
  • fælles registreringer, som knytter sig til flere forskellige plantyper.
  • specifikke registreringer, som knytter sig til registreringen af én bestemt plantype.

En række af registreringerne til Plandata.dk udfyldes automatisk. Derfor er det i realiteten kun få felter, der skal udfyldes i forbindelse med indberetning og upload af planer. De obligatoriske registreringer i datamodellen skal altid udfyldes.

Det er en fordel at kende de fælles registreringer, hvis man regelmæssigt indberetter til Plandata.dk. 

Login med medarbejdercertifikat

Af sikkerhedshensyn foregår login til Plandata.dk via FællesBrugerRettighedsSystemet (FBRS). Man skal være oprettet som bruger og have de rigtige rettigheder.

Læs mere om medarbejdersignatur og rettigheder.