28.05.2018

Vejledning til find og se planer i Plandata.dk

Af kortmodulerne kan du finde og se planer, gemme kortudsnit i pdf-format, downloade geometrier m.m.

Planer, som indberettes af kommunerne i Plandata.dk, bliver offentligt udstillet via. Plandata.dks kortmodul:

kort.plandata.dk 

Kortmodulet tilbyder en række funktioner, som gør det muligt for den almene borger og virksomhed, at se hvad der gælder for konkrete områder samt lave udtræk fra systemet.

Kortvisningsdelen af Plandata.dk vises som en almindelig internethjemmeside og kræver derfor ingen installationer.

Find og se planer

Af sektionsforsiden til Plandata.dk: Plandata.dk på Planinfo, ses der tre forskellige links til at få vist planer af Plandata.dk. 

De tre forskellige links, leder hen til tre forskellige dele af kortmodulet:

Det sidste link der hedder Find planer i høring, leder hen til en side på dette website hvor de planer, der på nuværende tidspunkt ikke kan indberettes til Plandata.dk, ligger. 

Vejledning til kortmoduler

For yderligere hjælp og vejledning til hvordan de forskellige kortmoduler anvendes, se følgende vejledninger eller kontakt supporten.

Korttemaer

Det basale i kortvisningen er, at der kan tændes og slukkes for forskellige "korttemaer" (fx lokalplaner).

Et korttema er et kort med tilhørende oplysninger. I daglig tale kaldes et korttema også et kortlag, et temalag eller blot et lag.

Et korttema vedrørende fx kommuneplanrammer består af en flade - også kaldet en polygon - med tilhørende oplysninger om den pågældende plan.