Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

Publikation14.12.2017

Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægning 2017

Vejledningen om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægning er udarbejdet efter reglerne i den moderniserede planlov som trådte i kraft i juni 2017.

Produktionsvirksomheder er afgørende for vækst, ud­vikling og beskæftigelse i Danmark. Derfor skal kommunerne i deres planlægning tage hensyn til pro­duktionsvirksomhederne herunder deres drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov.

Denne vejledning har til formål at beskrive og vejlede om disse hensyn og bestemmelser, og i tillæg hertil vedlægge et dialogværktøj og et sæt af tjeklister, som kommunen kan anvende i planlægningen for og om­kring produktionsvirksomheder.