Publikation01.02.2002

Vejledning om planstrategi

Vejledningen giver konkrete forslag til og eksempler på arbejdet med den lovpligtige planstrategi

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en planstrategi i første halvdel af hver valgperiode. Strategien indeholder kommunalbestyrelsens vurdering af kommunens udvikling, en vurdering af planlægningen siden sidst, en strategi for kommunens udvikling samt en beslutning om den kommende revision af kommuneplanen. Kommuneplanen kan revideres efter kommunens behov. I planstrategien kan det besluttes at revidere planen som helhed, eller at revidere den for et tema eller for geografiske dele af kommunen. Er den gældende kommuneplan god nok, kan den blot tilføjes nødvendige rettelser, og så genvedtages kommuneplanen for en ny 4-årig periode når strategien besluttes.

I vejledningen gennemgås en fremgangsmåde for hvordan kommunen kan opstille en vision, fokusere på det vigtigste, afklare de væsentligste initiativer og inddrage de parter der kan være med til at gøre strategien til virkelighed. Det belyses også med eksempler på strategisk planlægning i 20 kommuner. Desuden gennemgås hvordan kommuneplanen kan revideres.