Publikation01.01.2015

Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Målet er, at vindmølleplanlægningen skaber den fornødne plads til opstilling af vindmøller, herunder mulighed for etablering af større områder til opstilling af vindmøller, samtidig med at indpasningen balanceres i forhold til øvrige interesser.

Denne vejledning om planlægning for vindmøller indeholder en systematisk gennemgang af miljølovgivningens krav baseret på retspraksis og administrativ praksis, herunder afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet (”Natur og Miljøklagenævnet Orienterer”, NoMO). Vejledningen samler endvidere op på eksisterende notater vedrørende planlægning for vindmøller m.v. Derimod er det tilstræbt ikke at gengive vejledning, som fremgår af øvrige publikationer, men i stedet henvise dertil.