Publikation13.07.2018

Vejledning om landzoneadministration - Planlovens §§ 34-38

Erhvervsstyrelsen har den 13. juli 2018 offentliggjort Vejledning om landzoneadministration – Planlovens §§ 34-38.

Vejledningen er en praktisk vejledning rettet mod kommunalbestyrelsens sagsbehandling efter landzonebestemmelserne.

Hensigten er at give et overblik over rammerne for kommunernes landzoneadministration og beskrive relevante emneområder og procedurer, der er relevante i forbindelse med kommunalbestyrelsens sagsbehandling.

Vejledningen erstatter ”Vejledning om landzoneadministration - Planlovens §§ 34-38” fra 2002.

Der er den 22. oktober 2018 rettet en skrivefejl i vejledningens skema side 79.