Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

Nyhed29.09.2017

Vejledning om detailhandelsplanlægning

Erhvervsstyrelsen udsteder i dag Vejledning om detailhandelsplanlægning.

Vejledningen er revideret på baggrund af de bemærkninger, som blev afgivet i den offentlige høringsperiode fra 14. juni til 14. august 2017, og er nu endelig udstedt.

Vejledningen findes på erhvervsstyrelsens hjemmeside, og vil også blive tilgængelig på Retsinformation.