Nyhed13.07.2018

"Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion" i offentlig høring

Udkast til "Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion" er sendt i offentlig høring til den 24. august 2018

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, DMI og i dialog med KL udarbejdet et udkast til "Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion". Vejledningen skal give kommuner inspiration i arbejdet med planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion og indeholder både en juridisk vejledning i brugen af de nye planlovsregler om udpegning af områder, der er truet af oversvømmelse og erosion, samt muligheden for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden en lokalplan. Desuden præsenteres de på nuværende tidspunkt tilgængelige data, der kan danne grundlaget for udpegningerne af oversvømmelses- og erosionstruede områder.

Vejledningen indeholder også konkrete eksempler på, hvordan kommuner i den fysiske planlægning kan forebygge oversvømmelse og erosion. 

Høringsbrev, høringsliste samt udkast til Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion kan ses på høringsportalen

Eventuelle bemærkninger til Udkast til vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion sendes til Hoering_klimatilpasning@erst.dk senest den 24. august 2018.