Publikation07.01.2019

Vejledning i klimatilpasning i planlægningen

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion er klar til brug. Planlovsændringen bag vejledningen skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion.

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, DMI og i dialog med KL udarbejdet en vejledning, som nu ligger klar i sin første version. Læs vejledningen her (hyperlink til vejledningen). Allerede til næste år vil vejledningen blive opdateret med nye eksempler og nyt data.

De nye regler, der vejledes om, gælder for hele kommunen – både by og land. Reglerne stiller  krav om etablering af afværgeforanstaltninger, når der planlægges for nye byområder eller fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg, der er truet af oversvømmelse eller erosion eller ændret arealanvendelse.

Planlovsændringen trådte i kraft den 1. februar 2018.