20.05.2021

Værktøjskassen

Find inspiration til dit bymidtesamarbejde.

Bymidteudvikling er en kompleks udfordring, som ingen parter kan løse alene, hverken kommune, detailhandlende eller ejendomsejere. Partnerskab for levende bymidter peger derfor på at bymidtesamarbejder er en central nøgle til at sikre en positiv udvikling af de danske bymidter.

Her på siden har vi samlet en række forskellige redskaber til bymidteudvikling med afsæt i brede samarbejder mellem offentlige og private aktører.

Det er tænkt som et inspirationskatalog i tre niveauer, der beskriver mulige rammer for bymidtesamarbejder, inspiration til hvilke projekter og aktiviteter de kan sætte i gang, og forskellige forslag til hvor man kan tilegne sig yderligere viden og relevante data. Dette afsnit handler også om foranalyser og evalueringsmetoder.

Listen er ikke fuldstændig, men de forskellige temaer, eksempler og metodiske tilgange kan fungere som inspiration til de aktører, der arbejder med bymidtesamarbejder.