Driftsmeddelelse12.07.2018 - 14:04

Upload af zonekort

12-07-2018 kl. 13:55 Upload af zonekort via Upload.plandata.dk fungerer igen 

Uploadmodulllet er i forhold til zone kort oppe og køre igen. Det er derfor muligt at uploade zonekortet. 

Dog er det fortsat ikke muligt at uploade følgende: 

  • Kloakoplande
  • Forsyningsområder
  • Tilslutningspligtområder 
  • Forsyningsforbudsområder
  • Mulighed for udtræden af kloakoplade