19.03.2019

Udvidelse af testcentre

Danmark skal have mere vedvarende energi fra vindmøller, og det stiller store krav til at finde den rette placering, som ikke forstyrrer mennesker og miljø mere end højest nødvendigt.

Østerild

Udvidelsen af testcentret ved Østerild

Som grundlag for forslag til anlægslov er der udarbejdet vedhæftet miljøkonsekvensrapport med bilag for en udvidelse af det eksisterende testcenter i Østerild med to standpladser. Der afholdes borgermøde i Østerild den 10. januar 2018 kl 19 til 21 i Østerild Multicenter

Læs også:

 

Læs også: Østerild idéoplæg.

Høvsøre

Udvidelsen af testcentret ved Høvsøre

Som grundlag for forslag til anlægslov er der udarbejdet vedhæftet miljøkonsekvensrapport med bilag for en udvidelse af det eksisterende testcenter i Høvsøre med to standpladser. Der afholdes borgermøde i Høvsøre den 11. januar 2018 kl. 16.30 til 18.30 i Bøvling Forsamlingshus.

Læs også: 

 

Læs også: Høvsøre idéoplæg.