Nyhed12.10.2021

Udstedelse af bekendtgørelse der muliggør udviklingsområder i kystnærhedszonen

Den 8. oktober 2021 udstedte indenrigs- og boligministeren ’Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen’.

15 kystkommuner får hermed mulighed for at planlægge for 65 udviklingsområder i kystnærhedszonen. 

Udviklingsområderne vil inden udgangen af oktober 2021 komme til at fremgå af Plandata under overskriften ”Landsplandirektiver”.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2021 og kan tilgås på retsinformation.

Resultatet af høringen kan findes på høringsportalen.

Endvidere kan miljøvurdering og klagevejledning ses på høringsportalen.