Nyhed20.09.2019

Udstedelse af bekendtgørelse der muliggør udviklingsområder i kystnærhedszonen

Fredag den 20. september 2019 udstedte erhvervsministeren ’Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen’.

16 kystkommuner får hermed mulighed for at planlægge for 91 udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Læs mere på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. september 2019 og kan tilgås på retsinformation.

Resultatet af høringen kan findes på høringsportalen.

For landets kystkommuner er der ansøgningsfrist for anden runde den 1. december 2019.