Nyhed18.09.2019

Udstedelse af bekendtgørelse der muliggør udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Onsdag den 18. september 2019 udstedte erhvervsministeren ’Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen’.

20 kystkommuner får hermed mulighed for at udlægge op til 2.027 nye sommerhuse i kystnærhedszonen under forudsætning af, at der tilbageføres i alt 1.362 eksisterende sommerhusgrunde.

Læs mere på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. september og kan tilgås på retsinformation.

Resultatet af høringen kan findes på høringsportalen.

For landets kystkommuner er der ansøgningsfrist for anden runde d. 1. december 2019.