Nyhed20.12.2018

Udkast til vejledning om planlægning for omdannelseslandsbyer sendt i høring

Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til vejledning om planlægning for omdannelseslandsbyer i offentlig høring med frist for bemærkninger til hoeringplan@erst.dk den 13. februar 2019.

Folketinget vedtog i juni 2017 en ændring af planloven, der bl.a. giver kommunerne mulighed for i kommuneplanen at udpege to omdannelseslandsbyer med en ny og udvidet afgrænsning i landzone hvert fjerde år.

Vejledningen handler om brugen af de nye regler om udpegning af omdannelseslandsbyer og giver et overblik over, hvordan arbejdet med omdannelseslandsbyer kan tilrettelægges og gennemføres.  

Vejledningen refererer bl.a. overvejelser fra Udvalget for levedygtige landsbyer, der havde til opgave bl.a. at se på omdannelseslandsbyer og bidrage til vejledning om de nye muligheder i landzone.

Udkast til vejledning, høringsbrev og høringsliste kan ses på høringsportalen her

Spørgsmål om udkastet til vejledning om planlægning for omdannelseslandsbyer kan stiles til:

Mia Christiernson, Erhvervsstyrelsen: miachr@erst.dk,  tlf. 35 29 13 27.