11.06.2019

Udbygningsaftaler

Udbygningsaftaler

Her kan du se de udbygningsaftaler, der er annonceret af kommunerne.

Jf. Planlovens § 21 stk. 4 og 5 skal både udkast til udbygningsaftaler og endeligt indgåede udbygningsaftaler offentliggøres i det register, som erhvervsministeren stiller til rådighed. 

Da Plandata.dk på nuværende tidspunkt ikke kan modtage disse plantyper, sker offentliggørelserne på denne side.

Offentliggørelsen af en udbygningsaftale sker ved at indsende udbygningsaftalen i pdf-format til support.plandata@erst.dk, hvorefter supporten offentliggør udbygningsaftalen på Planinfo.dk.

For at offentliggøre en udbygningsaftaler skal følgende oplysninger indsendes:

  • Udbygningsaftalens navn (overskrift)
  • Aftalens parter
  • Aftalens formål, herunder hvilke ændringer i plangrundlaget, der foretages som følge af udbygningsaftalen.
  • Navn og PlanID for det kommuneplantillæg og/eller den lokalplan, som udbygningsaftalen relaterer sig til.
  • Hvilke infrastrukturanlæg grundejeren skal finansiere i forbindelse med aftalen.
  • Information om hvorvidt udbygningsaftalen er et udkast eller en indgået udbygningsaftale.
  • Dato for kommunens offentliggørelse af udkastet eller den indgåede udbygningsaftale.
  • Kort over det område som udbygningsaftalen omfatter.
  • Beskrivelse af hvorvidt der foreligger en aftale med grundejeren om, at udgifterne til udarbejdelse af kommuneplantillæg og/eller lokalplan afholdes af grundejer

Udkast til udbygningsaftaler

KommuneUdbygningsaftalePlannavnOffentliggørelsesdato
Frederiksberg

Lokalplan nr. 217 - for Start-up City ved Finsensvej & Kommuneplantillæg nr 4. til Kommuneplan 2017 

23.05.2018
Aalborg

Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug

22.06.2018
Silkeborg

Lokalplan nr. 13-018 & Forslag til kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2017-2028.

25.06.2018
AarhusLokalplan nr. 1070 - Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby26.06.2018
Frederiksberg

Lokalplan nr. 219 - for boliger og KU.BE ved Dirch Passers Allé & Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017

27.06.2018
Lyngby-TaarbækForslag til Lokaloplan 288 for et område i Tracéet nord 02.07.2018
Lyngby-Taarbæk Betinget Udbygningsaftale i forbindelse med Lokalplanforslag 284 for ny boligbebyggelse i Trongårdens byområde03.09.2018
Lyngby-Taarbæk Udkast til betinget Udbygningsaftale i forbindelse med Lokalplanforslag 281 for H.C. Ørsted Gymnasium i Lyngby03.09.2018
Aalborg

Lokalplan 1-1-131  - Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby

14.09.2018
HerlevLokalplan 103 Planid 9534808

Kommuneplantillæg 14 Planid 9534872

23.10.2018
HillerødLokalplan 446 planid: 953702602.11.2018
SlagelseLokalplan 1203 – Dagligvarebutik ved Brovej (planid 953616202.10.2018
Viborg KommuneKommuneplantillæg nr. 18 (Biogasanlæg syd for Vammen), Lokalplan nr. 498 (Biogasanlæg ved Sønderupvej 1, Tjele)01.03.2019
AalborgUdkast til – Betinget frivillig udbygningsaftale vedr. infrastrukturanlæg. Kommuneplantillæg 8.011 og Lokalplan 8-1-103 Boliger, vest for Tofthøjvej, Storvorde08.03.2019
Vardelokalplan 15.10.L02, Erhvervsområde for industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Præstbølvej, Nørre Nebel28.03.2019
AalborgKommuneplantillæg 4.047 og Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård29.03.2019
ViborgLokalplan nr. 48708.04.2019
ViborgLokalplan nr. 48708.04.2019
ViborgLokalplan nr. 50908.04.2019
ViborgLokalplan nr. 49908.04.2019
KøbenhavnLaksegade Øst: lokalplan (ID 3826315) og kommuneplantillæg (ID 3806599)08.04.2019
Aarhus Lokalplan nr. 109611.04.2019
AalborgKommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105, Boliger, Kong Minos Vej, Gug12.04.2019
GribskovLokalplan 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge15.04.2019
KøbenhavnLokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Sydhavnsgade 21.05.2019
LejreForslag til lokalplan LK 66 for boliger ved Møllegården (PlanD:9639763) og Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for Møllegården i Osted (PlanID: 9639809)29.05.2019

 

Indgåede udbygningsaftaler

KommuneUdbygningsaftalePlannavnOffentliggørelsesdato
VardeLokalplan 23.03.L0508.12.2017
VardeLokalplan 17.10.L0213.12.2017
KøbenhavnLokalplan nr. 462 med tillæg nr. 3, med tillæg nr. 9 til Kommuneplan 201520.12.2017
Lyngby-taarbækLokalplan 275 og Kommuneplantillæg 3/2017 - 24/201305.01.2018
AarhusKommuneplan 2017 med ramme 12.11.02BL24.01.2018
GreveLokalplan 14.48 – Greve Centervej 88-9009.02.2018
AarhusLokalplan nr. 1043 27.02.2018
Greve Lokalplan 15.22 – Dagligvarebutik ved Tune Parkvej27.02.2018
AalborgLokalplan 7-1-10702.03.2018
KøbenhavnTillæg nr 2. til lokalplan nr. 202 'Fisketorvet' med tilhørende kommuneplantillæg12.03.2018
VardeLokalplan 24.10.L0220.03.2018
VardeLokalplan 01.01.L0419.04.2018
Lyngby-TaarbækLokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 4015.05.2018
AarhusLokalplan nr. 107816.05.2018
AarhusLokalplan nr. 107731.05.2018
AalborgLokalplan 7-1-10901.06.2018
VardeLokalplan 04.01.L0425.06.2018
AarhusLokalplan 106911.07.2018
AalborgLokalplan 10-1-11115.08.2018
Holbæk Lokalplan 3.81 Boligområdet Olden17.08.2018
HolbækLokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen, Holbæk28.08.2018
HillerødLokalplan 439, med tillæg nr. 3 til Kommuneplan 201712.09.2018
AarhusLokalplan nr. 1062 - Byområde til boliger, erhverv og butikker ved Vestre Ringgade og P. Hiort-Lorenzens Vej, Godsbanen01.10.2018
EsbjergLokalplan nr. 10-030-006 - Skads Landområde Erhvervsområde ved Andrup Vest 09.10.2018
FrederiksbergLokalplan nr. 217 - for Start-up City ved Finsensvej & Kommuneplantillæg nr 4. til Kommuneplan 2017 21.11.2018
Lyngby-TaarbækLokalplan 288 for et område i Tracéet Nord23.11.2018
HolbækKommuneplantillæg nr. 43 med tilhørende lokalplanforslag nr. 3.5312.12.2018
AarhusLokalplan 1084 13.12.2018
AalborgLokalplan 7-1-108 - Boliger, Omdannelse af området ved Skagen Beton, Klarup13.12.2018
Næstved Lokalplan (20.1)19.12.2018
KøbenhavnLokalplan nr. 567 ’Femøren Station’ (planid 9431978)07.01.2019
KøbenhavnLokalplan 'Peter Rørdams Vej' (planid: 9432471)10.01.2019
HelsingørLokalplan 3.42 – Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde (Planid:9442021)16.01.2019 
Esbjerglokalplan 10-030-006 Skads landområde ved Andrup Vest 23.01.2019
EgedalUdbygningsaftale, Smørum Vest - Lind og Risør14.02.2019
Slagelse Lokalplan 1203 Dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby01.03.2019
AlbertslundUdbygningsaftale vedrørende ejendommen beliggende Kanalgaden 3, 2620 Albertslund08.03.2019
SilkeborgLokalplan 13-01821.03.2019
Viborg  Udbygningsaftale vedr. lokalplan nr. 523, Løgstrup (planid. 9607739)04.04.2019
RoskildeLokalcenter - Roskildevænget (Lokalplan 620)12.04.2019
Herlev

Forslag til Lokalplan 103 og Tillæg 14

23.04.2019
Slagelse1198 Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade i Slagelse, 9557887 (planid)03.05.2019
Aalborg Kommuneplantillæg 4.051 og Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret03.05.2019
København

Lokalplan med kommuneplantillæg ”Enghavevej 81”, 9432648 (KP), 9435829 (LP)

12.03.2019
AarhusLokalplan nr: 1099 14.05.2019
Frederikshavn

Lokalplan SAE.E.03.26.02, Erhvervsområde nord for Ålborgvej i Sæby (PlanID: 9639594) og Tillæg nr. 15.64 til Kommuneplanen, Erhvervsområde nord for Ålborgvej i Sæby (PlanID: 9639585)

29.05.2019
AarhusKommuneplanændringer i forbindelse med udbygningsaftale. Trøjborgcentret – Udvidelse med ny etageboligbebyggelse06.03.2019