14.02.2019

Udbygningsaftaler

Kommunen skal med tiden indberette udkast til udbygningsaftaler via Plandata.dk. I øjeblikket offentliggøres udbygningsaftaler via supporten.

Erhvervsstyrelsen arbejder på at gøre det muligt at indberette udkast til udbygningsaftaler via Plandata.dk. Indtil videre offentliggøres udbygningsaftaler ved at indsende dem til supporten.

Vejledning til indberetning af udbygningsaftale

De informationer, der skal sendes til supporten, når en ny udbygningsaftale skal offentliggøres, kan findes i:

Udbygningsaftale - Vejledning til Plandata.dk

Generel information om indholdet af udbygningsaftaler kan findes i:

Vejledning om bygherres bidrag efter planloven

Udbygningsaftaler fra kommunerne

Udkast til og indgåede udbygningsaftaler kan tilgås under fanen: 

Udbygningsaftaler