Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

04.03.2020

Udbygningsaftaler

Kommunen skal indberette udbygningsaftaler i Plandata.dk. 

Generel information om indholdet i udbygningsaftaler kan findes i:

Udbygningsaftaler skal indberettes i Plandata.dk.

Vejledning til indberetning af en udbygningsaftale

Find indberettede udbygningsaftaler

Udbygningsaftaler (udkast) og udbygningsaftaler (indgået) findes på kortmodulet kort.plandata.dk under temalaget "Andre plantemaer".