20.06.2019

Udbygningsaftaler

Kommunen skal indberette udbygningsaftaler i Plandata.dk. 

Generel information om indholdet i udbygningsaftaler kan findes i:

Vejledning om bygherres bidrag efter planloven

Udbygningsaftaler skal indberettes i Plandata.dk.

Indberet.plandata.dk

Er et udkast til udbygningsaftale indberettet på Planinfo, skal den indgåede udbygningsaftale ligeledes offentliggøres på Planinfo ved at sende plandokumentet til Plandata.dk supporten

Vejledning til indberetning af en udbygningsaftale

Udbygningsaftaler offentliggjort på Planinfo 

Udbygningsaftaler