18.06.2018

Spildevandsplaner

Kommuner skal med tiden indberette spildevandsplaner til Plandata.dk, i overensstemmelse med datamodellen.

Kommunernes spildevandsplaner udarbejdes for at give et samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i de enkelte kommuner. Det er ikke de fulde spildevandsplaner som kommunernes skal indberette til Plandata.dk, men kun to specifikke temaer:

  • Kloakopland
  • Mulighed for udtræden

Disse temaer under spildevandsplanerne skal indberettes jf. PlanDK3s datamodel. I datamodellen er det bestemt, hvordan en plan skal registreres, for at den kan indberettes til systemet. Datamodellen samt den tilknyttede GIS-skabelon, kan findes under fanen:

Teknisk Information

Indberetning af spildevandsplaner

Da spildevandsplaner ikke er oprettet som en plantype på indberetningsmodulet til Plandata.dk, kan indberetning af nye spildevandsplaner, samt opdatering af eksisterende spildevandsplaner, kun ske via. upload på:

upload.plandata.dk.

For at kunne indberette spildevandstemaer skal kommunen have tildelt rettigheder. Kommunen skal derfor rette henvendelse til Supporten for at få tildelt rettigheder, hvorefter administratoren kan videregive rettigheder til andre af kommunens medarbejdere.

For yderligere spørgsmål vedr. dette, kontakt da supporten for hjælp og vejledning.