04.03.2020

Spildevandsplaner

Kommunerne skal indberette spildevandsplaner i Plandata.dk.

Kommunernes spildevandsplaner udarbejdes for at give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i de enkelte kommuner.

Spildevandsplaner skal indberettes i Plandata.dk

Det er ikke de fulde spildevandsplaner, der skal indberettes i Plandata.dk, men to specifikke temaer:

  • Kloakopland
  • Mulighed for udtræden

Vejledning til indberetning af spildevandsplaner

Datamodellen og GIS-skabeloner

Find datamodeller, GIS-skabeloner samt en samlet kodeliste til indberetningen:

Teknisk Information