Driftsmeddelelse06.11.2019 - 14:58

Se de nye plantyper i Plandata.dk

Det er nu muligt at indberette varmeforsynings- og spildevandsplaner i Plandata.dk, som derfor ikke længere skal indberettes gennem det eksterne upload-modul (upload.plandata.dk).

Varmeforsynings- og spildevandsplaner indberettes i Plandata.dk ved brug af NemID medarbejdersignatur.

  • Spildevandsplaner er opdelt i to plantyper:
    • Kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendommene iht. kommunens planer burde have og hvilken kloakeringsstatus de planlægges at få i fremtiden, mens Mulighed for udtræden af kloakopland angiver, i hvilke områder kommunen i sin spildevandsplan har angivet, at kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning.
  • Varmeforsyningsplaner er opdelt i tre plantyper:
    • I varmeplanlægningen indgår oplysninger om i hvilke af kommunens områder, der udbydes hvilke opvarmningsformer (Forsyningsområder), indenfor hvilke områder der gælder tilslutnings‐ eller forblivelsespligt (Tilslutningspligt), samt indenfor hvilke områder der er nedlagt forbud mod visse opvarmningsformer (Forbud imod visse forsyningsformer).

Få vejledning til indberetningen spildevandsplaner og varmeforsyningsplaner her. Ved spørgsmål til indberetningen i Plandata.dk, er I altid velkomne til at kontakte Plandata.dk supporten.