25.06.2018

Revision af Fingerplanen

Fingerplanen er under revision. Revisionen foregår i to spor. I juni 2017 blev spor 1 afsluttet og spor 2 sat i gang. 

To spor

I april 2016 blev en revision af Fingerplanen 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning igangsat. Ligesom den i juni 2017 afsluttede modernisering af planloven har revisionen til formål at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst og udvikling under hensyntagen til natur og miljø. Revision foregår i to spor.

Spor 1 - afsluttet

Spor 1 havde fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen. Resultatet af spor 1 (Forslag til Fingerplan 2017) var i offentlig høring fra 3. april - 29. maj 2017 og Fingerplan 2017 trådte i kraft den 26. juni 2017. 

Spor 2 - igangværende

Revisionens spor 2 skal afdække, om der er behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanen. Det er forventningen, at et forslag til revideret Fingerplan sendes i offentlig høring omkring årsskiftet 2018/2019 samtidig med offentliggørelsen af et bredere anlagt regeringsudspil om vækst og udvikling i hovedstadsområdet. Den reviderede Fingerplan 2019 forventes at træde i kraft i foråret 2019.  

Som led i spor 2 har de 34 kommuner i hovedstadsområdet haft mulighed for at indsende forslag til ændringer af Fingerplanen indtil den 15. oktober 2017. Alle 150 indkomne forslag kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Parallelt med fingerplanrevisionens spor 2 gennemføres en revision af Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet. Alle forslag til ændringer af dette landsplandirektiv kan læses i dokumentet 'Indkomne forslag til revision af landsplandirektiv - detailhandel', som kan findes i boksen til højre. 

Konferencen Hovedstaden 2030

Som led i spor 2 var Erhvervsministeriet og Dansk Byplanlaboratorium den 6. november 2017 værter for konferencen ’Hovedstaden 2030 - inspirationskonference om hovedstadsområdets fremtid’. Materiale fra konference kan findes her.