Driftsmeddelelse13.02.2018 - 09:28

Registrering af byggefelter og delområder i Plandata.dk

Udsendt 08.02.18 kl. 17:49: I Plandata.dk skal der registres flere oplysninger fra en lokalplan, end det er tilfældet med PlansystemDK.

Hvis kommunen vælger at indberette lokalplaner via PlansystemDK i overgangsperioden, hvor det er muligt at benytte begge systemer, tilbyder Erhvervsstyrelsen at registrere de ekstra oplysninger, som skal udfyldes i Plandata.dk.

GIS-fil med geometrier

Hvis lokalplanen indeholder byggefelter og delområder, registreres geometrien for disse. I den forbindelse vil det være en stor hjælp, hvis kommunen fremsender planens geometrier som GIS-fil til [email protected], når en vedtaget lokalplan indberettes via PlansystemDK.

Filerne skal være af typen Shape (shp), Mapinfo (TAB) eller GML. Angiv lokalplan-id og kommune i emnefeltet.

Alternativt georefererer Erhvervsstyrelsen planens kortbilag og tegner delområderne og byggefelterne ud fra dette.

Anvendelsesbetegnelser

I Plandata.dk skal der registres en generel anvendelse og mindst en specifik anvendelse. Har en plans delområder forskellige specifikke anvendelser, skal disse også registres. I Plandata.dk er der en foruddefineret liste over mulige specifikke anvendelser, og det vil være en stor hjælp, hvis kommunen ud fra denne liste vælger de specifikke anvendelser, som den ønsker skal registreres i planen.

Alternativt vil Erhvervsstyrelsen vælge den anvendelse, som umiddelbart passer bedst til det, der er angivet i planen.