Nyhed24.01.2019

Regeringsudspillet Danmarks hovedstad

Regeringen præsenterer i dag udspillet Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet.

Udspillet adresserer fire udfordringer, som hovedstadsområdet står over for frem mod år 2030, nemlig:

  • Hvordan får vi plads til 200.000 flere borgere?
  • Hvordan skaber vi gode rammer for vækst og viden?
  • Hvordan undgår vi trængsel?
  • Hvordan bliver hovedstaden aktiv, levende og grøn?

Udspillet omfatter bl.a. en række initiativer, der kræver ændringer af de særlige statslige rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet – Fingerplanen (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning). På den baggrund har regeringen udarbejdet et forslag til en revideret Fingerplan (Fingerplan 2019), som er i offentlig høring frem til den 21. marts 2019.

Læs Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet her

Læs Udkast til Fingerplanen 2019, som er sendt i høring med høringsfrist den 21. marts 2019

Læs al høringsmateriale her

Læs Uddybning af initiativer i Fingerplanen 2019