Publikation02.02.2007

Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land

Regeringen har den 19. januar 2007 fremlagt regeringens langsigtede energiudspil

Det er visionen, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler - kul, olie og naturgas og i stedet anvende vedvarende energi.