02.09.2021

Privatlivspolitik

Erhvervsstyrelsen behandler de oplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

På denne side kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Læs om vores behandling af dine personoplysninger på Planinfo og Plandata.dk:

Ændring af denne privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt.