Konsolideringen for Plandata.dk er afsluttet 1. oktober 2018. Deljordstykker vil være tilgængelige i Plandata.dk fra onsdag den 3. oktober 2018.

Planinfo byudvikling
31.10.2017

Plantemaer

I forbindelse med kommunal planlægning for udvikling i byerne og på landet er der en række temaer, der skal planlægges for og tages hensyn til. Her kan du finde oplysninger og få vejledning om nogle af de væsentligste plantemaer.