Det gamle plansystem lukkede den 15. juni 2018. Planer kan nu kun indberettes i Plandata.dk

Planinfo byudvikling
31.10.2017

Plantemaer

I forbindelse med kommunal planlægning for udvikling i byerne og på landet er der en række temaer, der skal planlægges for og tages hensyn til. Her kan du finde oplysninger og få vejledning om nogle af de væsentligste plantemaer.