11.02.2019

Planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk

Kommuner skal indberette planer via Plandata.dk. Indberetningerne skal være i overensstemmelse med datamodellen for PlanDK2+. 

Vejledning til planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk 

Denne vejledning gennemgår en plans (eller tillægs) "livsforløb" fra status "kladde til forslag" til "Aflyst", samt hvilke muligheder der er for at foretage fejlrettelser og ændringer til planen i de foreskellige status. 

Kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner skal indberettes til Plandata.dk via. indberetningsløsningen som findes på:

Indberet.plandata.dk

Information og vejledning om planlægning

På Planinfo stiller Erhvervsstyrelsen vejledning om planlov og planlægning til rådighed. Dette er inddelt under 5 overordnede menupunkter:

  • Plantemaer - tekster og henvisninger til lovgivning, publikationer, vejledninger mv. til brug for kommune- og lokalplaner.
  • Kommuneplanlægning - form- og forvaltningsmæssige krav til selve planlægningen, baseret på opdaterede uddrag fra Vejledning i kommuneplanlægning.
  • Lokalplanlægning - form- og forvaltningsmæssige krav til selve planlægningen, baseret på opdaterede uddrag fra Vejledning i lokalplanlægning.
  • Landsplanlægning - fokus på den nationale planlægning.