04.03.2020

Planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk

Kommunerne kundgør planer ved at indberette og offentliggøre dem i Plandata.dk.

Denne vejledning gennemgår en plans (eller tillægs) "livsforløb" fra status "kladde til forslag" til "aflyst", samt hvilke muligheder der er for at foretage fejlrettelser og ændringer til planen i de forskellige status. 

Kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner mv. skal indberettes i Plandata.dk.