28.02.2019

Høringer og vedtagelser

De fleste planer i høring findes i Plandata.dk. Landsplandirektiver, VVM-redegørelser og ’Indkaldelse af idéer og forslag’ kan endnu ikke indberettes til Plandata.dk, hvorfor du finder og indberetter dem her. Endvidere kan udbygningsaftaler og varmeprojekter indberettes via dette site.