Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

12.11.2019

Høringer og vedtagelser

De fleste planer i høring findes i Plandata.dk. Miljøkonsekvensrapporter (VVM) og varmeprojekter indberettes og offentliggøres på denne side. 

Find planer i høring i Plandata.dk

Planer i offentlig høring vil altid have forslagsstatus i Plandata.dk's kortmodul. Vil du eksempelvis se lokalplaner i offentlig høring, så skal du klikke på temaet "Lokalplan, forslag" for at få adgang hertil.

Gå til Plandata.dk's kortmodul

Læs vejledning til kortmodulet