Driftsmeddelelse14.03.2019 - 08:52

Plandata.dk har fået nye funktionaliteter

Der er kommet forbedringer til indberetningen af planer og håndteringen af deljordstykker i Plandata.dk.

Følgende forbedringer er implementeret i Plandata.dk:

 • I indberetningen af planer er det nu muligt at markere, om angivne "særlige forhold" har betydning for de planbestemmelser, der bliver nedbrudt til deljordstykkeniveau. Hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt at notere særlige forhold, som ikke har betydning for bestemmelser nedbrudt til deljordstykker, kan de markere dette, og derved undgå at deljordstykker unødvendigt udtages til manuel kontrol.
   
 • Det er blevet muligt at filtrere efter flere planid på én gang i oversigten over deljordstykker. Klikker man ”eksakt match” under søgefeltet, så begrænses filtreringen til kun at vise deljordstykker med nøjagtigt de indtaste planid i deres plangrundlag.
 • Fra et deljordstykkes deltaljeside kan man klikke ”vis deljordstykker med samme plangrundlag”, hvorved man kommer til oversigten over deljordstykker, der er filtreret til kun at vise deljordstykker med præcis de samme plangeometrier i deres plangrundlag.
 • I "Vis geografi" fra oversigtsiden over deljordstykker er det nu muligt at vælge flere deljordstykker på én gang på kortet. Dette gøres ved at holde Ctrl-knappen på tastaturet nede og klikke på de ønskede deljordstykker. Derudover er det muligt at foretage massehandlinger (godkend, korriger, genåbne) fra "vis geografi", såfremt den kommunale indberetter har de nødvendige rettigheder. 
   
 • Hvis der er fejl i en geometri ved upload, vil systemet nu komme med en sigende fejlmelding. Dette kan eksempelvis være:
  • Mere end 10 % af geografien ligger udenfor kommunegrænsen
  • Mere end 1.000 m2 af delområdets geografi ligger udenfor kommunegrænsen
  • Der er selvkrydsende linjer i delområdets geometri
  • Delområdet skal ligge indenfor lokalplanområdet
    
 • Landzonetilladelser: Tidligere har det kun været muligt at indberette en udløbsdato som er 5-10 år efter ikrafttrædelsesdatoen. Dette er nu ændret således at udløbsdatoen blot skal være efter ikrafttrædelsesdatoen.