Driftsmeddelelse25.10.2018 - 08:38

Plandata.dk har fået nye funktionaliteter

Der er blevet tilføjet ny funktionalitet i Plandata.dk

Efter opdateringen af Plandata.dk mellem kl. 16:30 og 18:30 den 24. oktober, så er der kommet en række nye funktionaliteter i Plandata.dk som er fremhævet herunder:

  • Forbedring af søgningsfunktionaliteten. Når der skal søges planer frem på Plandata.dk, vil man nu skulle vælge, hvilken plantype(r) og hvilken status planen(planerne) er i før man vil få nogle resultater på søgninglisten. Herefter kan man så søge på eksempelvis plannavn eller planid.
  • Masseupload af byggefelter er nu igen muligt. Efter implementering af de fire byggefeltstyper (jævnfør tidligere udsendt driftmeddelelse fra den 26.09.2018), har det ikke været muligt at masseuploade byggefelter. Uploadfunktionaliteten er nu udbygget til at indeholde byggefeltstype. Det er derfor vigtigt, at attributtabellen for byggefelterne indeholder en kolonne med navnet: 'Bygtype'. Typen af feltet skal være heltal, og kan altså kun udfyldes med 1, 2, 3 eller 4, alt efter hvilket byggefelt, der er tale om. Hent evt. GIS-skabelonen for byggefelterne.
  • Ophævelse af regel om unikt "plannr" for lokalplaner og rammer under kommuneplaner og kommuneplantillæg. Det vil sige, at det nu eksempelvis bliver muligt at oprette rammer under en kommuneplan, der ligger i status kladde, til forslag, som har de samme rammenumre, som rammerne for den allerede vedtaget kommuneplan.
  • Det er nu muligt at sætte planer i forlænget høring uden at kontakte supporten først. Inden høringsfristen for en plan udløber, kan man vælge at sætte planen i forlænget høring. For at sætte planerne i forlænget høring, søges planen frem, og der klikkes på 'vis plan'. Til højre for overskriften 'Overblik' klikkes der på de tre prikker, og du kan nu vælge 'Forlæng høringsperiode'.
  • Det er nu muligt at indberette tværgående bestemmelser for flere delområder under samme lokalplan. Hvis flere delområder for samme lokalplan har de samme bestemmelser, kan det nu indberettes fælles, som det der kaldes tværgående bestemmelser. Dette gør sig udelukkende gældende for bebyggelsesprocent og etage arealet. Der kan også tilknyttes specifikke anvendelser til disse.