Det gamle plansystem lukkede den 15. juni 2018. Planer kan nu kun indberettes i Plandata.dk

Plandata.dk

Plandata.dk er et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark. Det sikrer, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige. Alle kan søge lokalplaner og andre plantyper i kortmodulet, og kommuner kan indberette planer.