22.06.2021

Partnerskab for levende bymidter

Med den stigende e-handel og det faldende udbud af fysiske butikker er der behov for at gentænke bymidten, hvis der fortsat skal være levende bymidter i hele landet.

Regeringen har fokus på at skabe et sammenhængende Danmark, hvor der skal være lige muligheder for at arbejde, bo og uddanne sig i alle dele af landet. Derfor er et af regeringens initiativer i vækstplanen for handel og logistik en styrket indsats for at fastholde levende bymidter.

Fase 1: Partnerskabets anbefalinger

Regeringen nedsatte i august 2020 et partnerskab for levende bymidter, som har sat fokus på at fastholde og understøtte levende bymidter i mindre og mellemstore byer.

Partnerskabet bestod af følgende parter:

 • Assens Kommune
 • Danske Handelsbyer
 • De Samvirkende Købmænd
 • Dansk Erhverv
 • Ejendom Danmark
 • Frederikshavn Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • KL
 • Kulturministeriet
 • Landdistrikternes Fællesråd
 • Lokale og Anlægsfonden
 • Realdania og Realdania By & Byg
 • Syddjurs Kommune
 • Varde Kommune
 • Bolig- og Planstyrelsen (formand og sekretariat)

Partnerskabet har i første fase indsamlet og analyseret eksisterende og igangværende projekter og eksempler på levende bymidter og har på den baggrund udarbejdet en rapport, der indeholder en række anbefalinger til indsatser rettet mod staten, kommunerne og erhvervslivet. Her finder du partnerskabets rapport og oversigten over anbefalinger.

Partnerskabet har desuden udarbejdet en værktøjskasse med konkrete greb til arbejdet med levende bymidter. 

Gå til Værktøjskassen

Fase 2: Værktøjskassen skal testes i 3-5 byer

Der igangsættes en fase 2, hvor partnerskabets værktøjskasse og anbefalinger skal afprøves i 3-5 byer. Testbyerne udvælges efter en åben ansøgningsrunde og forventes at løbe fra sommeren  2021 til sommeren 2022. I testbyerne skal der udarbejdes konkrete udviklingsstrategier, der skal danne rammen om en mere målrettet og sammentænkt indsats fra såvel offentlige som private aktører i byen.

Behandlede temaer

På denne underside kan du få overblikket over, hvilke temaer der er blevet drøftet på partnerskabets møder, og hvilke oplægsholdere der har bidraget undervejs. Desuden henvises der til enkelte publikationer med relevans for de behandlede temaer.

Gå til Behandlede temaer