03.09.2020

Partnerskab for levende bymidter

Med den stigende e-handel og det faldende udbud af fysiske butikker er der behov for at gentænke bymidten, hvis der fortsat skal være levende bymidter i hele landet.

Regeringen har fokus på at skabe et sammenhængende Danmark, der ikke knækker over. Derfor er et af regeringens initiativer i den kommende vækstplan for handel og logistik en styrket indsats for at fastholde levende bymidter.

Partnerskab for levende bymidter

Erhvervsministeren har nedsat et partnerskab for levende bymidter, som sætter fokus på at fastholde og understøtte levende bymidter i små og mellemstore byer.

Partnerskabet består af følgende parter:

 • Assens Kommune
 • CityChefer.dk
 • De Samvirkende Købmænd
 • Dansk Erhverv
 • Ejendom Danmark
 • Erhvervsstyrelsen (formand og sekretariat)
 • Frederikshavn Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • KL
 • Kulturministeriet
 • Landdistrikternes Fællesråd
 • Lokale og Anlægsfonden
 • Realdania og Realdania By & Byg
 • Syddjurs Kommune
 • Varde Kommune

Partnerskabet skal i første fase frem mod foråret 2021 indsamle og analysere eksisterende og igangværende projekter og eksempler på levende bymidter. På den baggrund skal partnerskabet udarbejde en værktøjskasse med forslag til løsninger og konkrete greb til bymidteudvikling og -omstilling og komme med anbefalinger til statslige indsatser, der kan understøtte kommunernes arbejde med levende bymidter.

I anden fase vil der blive udvalgt 3-5 byer, som løber fra foråret 2021 til foråret 2022, skal der udarbejdes konkrete udviklingsstrategier, der skal danne rammen om en mere målrettet og sammentænkt indsats fra såvel offentlige som private aktører i byen.

Kan man bidrage til partnerskabet?

Der findes en række interessante initiativer, der på forskellig vis understøtter udviklingen af bymidter i små og mellemstore byer. Erhvervsstyrelsen er interesseret i at modtage eksempler på analyser, projekter eller andre tiltag, der har bidraget til levende bymidter. Du kan sende eksempler eller kontakte os, hvis du har spørgsmål om partnerskabet, på denne mail: levende-bymidter@erst.dk

Info om partnerskabet

På denne side vil der løbende blive lagt nyheder op om partnerskabet, ligesom partnerskabets indsamling af gode eksempler vil blive lagt på siden.

Se Partnerskab for levende bymidters ressourcebank her

Relevante links

Nyhed om regeringens vækstplan

Vækstplan for handel og logistik