30.09.2021

Partnerskab for levende bymidter

Med den stigende e-handel og det faldende udbud af fysiske butikker er der behov for at gentænke bymidten, hvis der fortsat skal være levende bymidter i hele landet.

Regeringen nedsatte i august 2020 et partnerskab for levende bymidter, som har sat fokus på at fastholde og understøtte levende bymidter i mindre og mellemstore byer.

Partnerskabet har i første fase frem til maj 2021 indsamlet og analyseret eksisterende og igangværende projekter og eksempler på levende bymidter og har på den baggrund udarbejdet en rapport, der indeholder en række anbefalinger til indsatser rettet mod staten, kommunerne og erhvervslivet. Her finder du partnerskabets rapport (pdf) og oversigten over anbefalinger (pdf).

Partnerskabet har desuden udarbejdet en værktøjskasse med konkrete greb til arbejdet med levende bymidter. Gå til Værktøjskassen

Anbefalinger og værktøjskasse skal testes i 3-5 byer

Den 23. august 2021 er der åbnet for ansøgninger om at blive testby for Partnerskab for levende bymidter. Initiativet sigter mod byer i størrelsen 4.000-20.000 indbyggere. De 3-5 testbyer er en del af partnerskabets fase 2, hvor det ønskes at afprøve de anbefalinger og værktøjer, som partnerskabets fase 1 har udmøntet sig i. Se invitationen, som er sendt til alle kommuner, her (pdf).

Testbyerne skal opnå erfaringer med anbefalingerne og værktøjerne i praksis. Samtidig vil testbyerne få sparring og støtte til at skabe de bedste forudsætninger for at vende en udfordret bymidtes udvikling, til glæde og gavn for kommunens indbyggere og erhvervsliv.

Ansøgningen 
Ansøgningen skal give et fyldestgørende indtryk af byens udfordringer og potentialer og skal som minimum indeholde svar på ansøgningens seks spørgsmål. Det forventes ikke, at kommunen kender løsningerne på forhånd, da forløbet skal munde ud i en bredt forankret udviklingsplan, som udarbejdes i samarbejde mellem kommunen og bymidtens aktører. Derfor vil ansøgningen helt naturligt bestå af indledende ideer, både hvad angår initiativer, potentielle samarbejdspartnere og økonomi, som kvalificeres igennem forløbet. Se de seks spørgsmål, som ansøgningen skal besvare, her (pdf)

Yderligere information og webinar
Sekretariatet afholdt d. 14. september et infowebinar om partnerskabets fase 2 og ansøgningsprocessen. Vi takker for det gode fremmøde. 
Præsentationen fra webinaret er sendt ud til alle tilmeldte, og kan sendes til interesserede ved forespørgsel til Nanna Bay Sønderbæk (nanson@bpst.dk). 
Øvrige henvendelser og spørgsmål relateret til ansøgningen eller selve forløbet kan ske til  Jeppe Høst (jephoe@bpst.dk) eller Pia Graabech (piagra@bpst.dk). 
Ansøgningsskemaet kan fremsendes i word-format ved henvendelse til nanson@bpst.dk.

Proces for testbyerne

  • 14. september 2021 kl. 14:00: Webinar om ansøgningsproces og testbyforløb (tilmelding ).
  • 25. oktober 2021 kl. 23.59: Ansøgningsfrist. 
  • November 2021: Udvælgelse af 3-5 testbyer. 
  • December 2021: Opstart og sættemøde med sekretariatet. Testbyen vil i samarbejde med partnerskabets sekretariat diskutere og justere testforløbet. På baggrund af partnerskabets hidtidige arbejde vil sekretariatet komme med forslag, der kan skærpe og målrette testforløbet. Testbyerne vil desuden få adgang til register- og datatræk, der indhentes for at understøtte arbejdet med den fælles udviklingsplan. 
  • Løbende: Fælles vidensdeling og seminarer på tværs af testbyerne. Undervejs vil sekretariatet facilitere vidensdeling på tværs af de 3-5 testbyer samt være vært for seminarer om udvalgte emner. Her vil det være muligt at få eksterne indspark og inspiration til bymidtearbejdet.
  • Forår 2022: Midtvejsmøde med partnerskabet for levende bymidter. Testbyerne vil blive tilbudt at deltage i et midtvejsmøde med Partnerskab for levende bymidter, hvor de første erfaringer drøftes.
  • November 2022: Afslutning og evalueringsmøde. Det er vigtigt, at erfaringerne fra testforløbene indsamles, analyseres og formidles. Sekretariatet vil indgå i at udforme evalueringsdesignet samt facilitere et afsluttende evalueringsmøde med hver testby.