Nyhed01.03.2018

Ny Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning

Erhvervsstyrelsen har den 1. marts 2018 offentliggjort ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning”. 

Den moderniserede planlov fra juni 2017 fokuserede de nationale interesser i kommunernes planlægning til fire nationale interesseområder:

  1.  Vækst og erhvervsudvikling
  2.  Natur- og miljøbeskyttelse
  3.  Kulturarvs- og landskabsbevarelse
  4.  Hensyn til nationale og regionale anlæg. 

Erhvervsministeren vil fremover kun fremsætte indsigelser mod kommunernes planlægning, hvis de er i strid med disse fire nationale interesser. 

Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning kan hentes her