Publikation10.09.2018

Oversigt over anvendelseskategorier

Oversigt over anvendelseskategorier for specifik anvendelse.

Her finder du en definitions beskrivelse over de specifikke anvendelseskategorier som bruges I Plandata.dk.

Pdf'en vil løbende blive opdateret.