Driftsmeddelelse04.11.2021 - 10:28

Overgang fra NemID til MitID har integration den beskedfordeler Plandata.dk bruger. Det kan betyde forstyrrelser i november.

Henover november sker der skift fra nemID til mitID, hvilket bl.a. kan påvirke Beskedfordeleren, hvorigennem høringsmeddelelser fra Plandata.dk udsendes. Det kan give nogle login-forstyrrelser til Plandata.dk og forsinke udsendelse af høringsmeddelelser. 

Henover november sker der skift fra nemID til mitID, hvilket bl.a. kan påvirke Beskedfordeleren hvorigennem høringsmeddelelser fra Plandata.dk udsendes. Det kan give nogle login-forstyrrelser til Plandata.dk og forsinke udsendelse af høringsmeddelelser. 

Derfor opfordrer vi til at lægge planforslag og vedtagne planer klar til offentliggørelse så tidligt som muligt. Det skal understreges, at offentliggørelsen først sker på den dato kommunen har angivet som offentliggørelsesdato. Dette sikrer plads til forlænget beskedudsendelse.