Publikation11.06.2001

Orientering til kommuner, der ejer kolonihaveområder

Folketinget vedtog den 1. juni 2001 "Lov om kolonihaver". Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 8. juni 2001 og træder i kraft på ugedagen efter bekendtgørelsen.

Det følger af loven, at alle kommunalt ejede kolonihaveområder (herunder også nyttehaveområder), der er omfattet af kolonihavelovens definition, bliver varige - med mindre kommunen, som ejer af det enkelte område, senest den 1. november 2001 skriftligt har meddelt Miljø- og Energiministeriet, at området ikke skal være varigt.

Det følger desuden af loven, at nye kolonihaveområder, der tages i brug efter den 1. november 2001, bliver varige.