Driftsmeddelelse10.09.2018 - 14:16

Opmærksomhedspunkter ifm. konsolidering af lokalplaners geometri

I løbet af de seneste måneder med konsolidering af lokalplaners geometrier har flere kommuner henvendt sig med en række spørgsmål. Her følger en opsamling med hovedpunkter, som man skal være opmærksom på.

 • Konsolideringen omfatter alle lokalplaner, der inden 01.11.2017 havde status som “vedtaget” i PlansystemDK. Lokalplaner vedtaget i perioden 01.11.2017 til 15.06.2018 er ikke en del af konsolideringsprocessen, men bliver beriget direkte igennem Plandata.dk af Erhvervsstyrelsen.
 • Der sker ikke en ’live’ overførsel af data fra konsolideringsværktøjet til Plandata.dk. Overførselsprocessen fra konsolideringsværktøjet til Plandata.dk’s produktionsmiljø går i gang ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen, når kommunen melder, at de har konsolideret alle planer i trinnene ‘udvælg’ og ‘godkend’.
 • I processen hvor data fra en kommunes konsolideringsproces overføres til Plandata.dk, vil det eksisterende udgangspunkt i Plandata.dk blive beriget med det konsoliderede data. Det vil sige, at det konsoliderede data tilføjes Plandata.dk og kun vil erstatte udgangspunktet i Plandata.dk, såfremt data er uforeneligt.
 • Konsolidering af lokalplangeometri
  • Uanset om kommunen vælger, tilretter og godkender en lokalplangeometri fra FGR eller fra Plandata.dk (deres oprindelige PlansystemDK-geometri), vil FGR-registrerede planbestemmelser blive overført sammen med den konsoliderede geometri.
 • Konsolidering af delområdegeometri
  • Hvis kommunen vælger, tilretter og godkender et FGR-delområde, vil det konsoliderede delområde blive overført sammen med dets registrerede bestemmelser. Bemærk, at bestemmelser fra FGR-delområder ikke bliver flyttet til lokalplanniveau, selvom der i Plandata.dk-geometrien ikke er nogen delområder.
   Hvis kommunen vælger, tilretter og godkender et delområde fra Plandata.dk overføres de registrerede planbestemmelser fra FGR, såfremt minimum 85 % af Plandata.dk-geometrien ligger inden for FGR-geometrien. Bemærk, at beregningen af overlap foretages med udgangspunkt i den uredigerede version af Plandata.dk-geometrien.
 • Konsolidering af byggefelter
  • Hvis kommunen udvælger, tilretter og godkender et byggefelt fra FGR, vil det blive overført sammen med dets registrerede bestemmelser. Hvis kommunen afviser et FGR-byggefelt, vil både geometrien og de registrerede bestemmelser være afvist.

 Benyt info-knappen i konsolideringsværktøjet på temalaget med FGR-delområder til at se, hvilke registrerede bestemmelser der er tilknyttet de forskellige geometrier.

 • En rettet geometri gemmes kun, hvis der bliver trykket ’gem’ og/eller ’godkend’ i vinduet for ’ret geometri’.
 • Det er muligt at vente med at rette planbestemmelser til data er overført til Plandata.dk, da denne brugerflade giver et bedre overblik over en lokalplans samlede planbestemmelser end konsolideringsværktøjet. Bemærk, at deadline for konsolidering af bestemmelser også er 1. oktober uanfægtet om man arbejder i eget GIS, konsolideringsværktøjet eller vælger at tilrette direkte i Plandata.dk, når de konsoliderede geometrier er overført hertil.
  • I Plandata.dk er det til enhver tid muligt at redigere i registrerede planer. Herunder kan man fejlrette, hvis man opdager en fejl i indberetningen eller man kan ændre en plan, hvis man vil ajourføre indberetningen ved vedtagelsen af en ny plan. Indtil d. 1. oktober er det dog vigtigt, at man ikke fejlretter direkte i Plandata.dk for planer vedtaget i perioden 01.11.17 – 15.06.18 før end at disse planer har gennemgået konsolidering og overført af Erhvervsstyrelsen til Plandata.dk.
 • FGR-geometrierne tager ikke højde for delvise aflysninger af lokalplaner. Det skyldes at geometrier for delvise aflysninger kan gå på tværs af delområder og byggefelter, hvilket leder til fortolkningsspørgsmål som kun planmyndigheden har fortolkningsekspertise til at tage stilling til.
 • I konsolideringsværktøjet er det muligt at få rullet lokalplaner tilbage til Trin 1, som ved en fejl er blevet godkendt. Hele lokalplanen inkl. delområder og byggefelter vil herved blive rullet tilbage til Trin 1 og skal på ny udvælges, potentielt rettes og til sidst godkendes.

Deadline for konsolideringen er forsat d. 1. oktober 2018.

Opmærksomhedspunkterne fremgår også her