Driftsmeddelelse28.11.2018 - 08:42

Opfølgning på konsolideringsprocessen

Erhvervsstyrelsen får mange henvendelser fra kommuner, som oplever valideringsfejl eller tomme felter, når de åbner en lokalplan. 

Det anbefales derfor at lave en stikprøve, eller manuelt at gennemgå de indberettede lokalplaner, for at sikre, at alle obligatoriske felter (jf. datamodel PlanDK2plus) er udfyldt for alle lokalplaner, lokalplandelområder og byggefelter.

For at tilføje planbestemmelser til obligatoriske felter vælges ”rediger” på siden for lokalplanen og derefter vælges ”Fejlret”. Til kommunens forsikring om at den indberettede lokalplan opfylder datamodellen, kan den først gemmes, når alle obligatoriske felter er udfyldt.

Vejledninger til Plandata.dk kan findes her.