Driftsmeddelelse16.11.2018 - 14:49

Opdateringer på SOAP

Opdateringer foretaget på Plandata.dks SOAP service d. 15/11-2018. 

Torsdag d. 15. november 2018 blev der udført en række opdateringer af Plandata.dks SOAP service i produktion. Rettelserne skulle gerne løse de problemer, som Erhvervsstyrelsen er blevet gjort opmærksom på. Det drejer sig om diverse udfordringer med statusskift på planer, muligheden for at fejlrette eksisterende planer, angivelse af megawatt for kommuneplanrammer med generel anvendelse 81 og specifik anvendelse 8111 samt angivelse af IOMFANREG på en specifik anvendelse.

Plandata.dk er blevet udviklet i en travl proces gennem de seneste 2 år. Som det ofte er tilfældet med større IT-systemer, sker der under udviklingen løbende rettelser og tilføjelser til systemet. Derfor har det været svært præcist at kommunikere og varsle diverse rettelser i SOAP servicen. Det er selvfølgelig beklageligt, at mange har oplevet store udfordringer med brugen af vores SOAP service.

Vi vil fortsat bestræbe os på at kommunikere og varsle ændringer og opdateringer. Yderligere vil der blive udarbejdet en guide ”Sådan bruger man SOAP’en”, som beskriver hvordan arbejdsgangen er ift. SOAP.

Vi har i en tidligere udmelding omtalt, at SOAP servicen på i sigt vil blive erstattet af en Rest service. Det vil ikke sker før tidligst i 2020. Når det sker, vil der i tidsplanen blive indarbejdet en længere overgangsperiode, hvor den nye REST service kan afprøves i et testmiljø.