Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

Driftsmeddelelse10.02.2020 - 13:06

Opdateringer i Plandata.dk

Det er nu muligt at se statslige kommuneplantillæg og offentliggøre områder ,der tilbageføres til landzone i Plandata.dk jf. § 45 i planloven.

Plandata.dk er opdateret, så det nu er muligt at se statslige kommuneplantillæg på kort.plandata.dk. Dette er med til at sikre et samlet overblik over hvilke kommuneplantillæg, som er udarbejdet af staten. 
Derudover kan kommunerne nu offentliggøre områder, der tilbageføres til landzone i Plandata.dk. Læs mere herom under: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/indberetning-af-omraader-der-tilba...