Driftsmeddelelse10.09.2018 - 14:22

Opdatering af tidligere driftsmeddelelse omkring opmærksomhedspunkter af lokalplaners geometri

I forbindelse med driftmeddelelsen ’Opmærksomhedspunkter ifm. konsolidering af lokalplaners geometri’, er der opstået tvivl omkring adgang til at fejlrette planer efter deadline for konsolideringsprocessen.

Erhvervsstyrelsen vil derfor præcisere, at deadline (d. 1. oktober) udelukkende henviser til konsolideringsprocessen, som omhandler konsolidering af geometrier samt de tilknyttede planbestemmelser.
Dette er uanfægtet om man arbejder i eget GIS, konsolideringsværktøjet eller vælger at tilrette direkte i Plandata.dk, når de konsoliderede geometrier er overført hertil.

 

Læs den opdaterede driftmeddelelse på Planinfo.dk