Driftsmeddelelse20.12.2018 - 15:21

Opdatering af GIS-skabeloner samt ny funktion og vejledning henvendt til tredjeparter og SOAP-brugere

Det er nu muligt at finde simple GIS-skabeloner til brug i forbindelse med upload af planer i Plandata.dk, og der er kommet ny funktionalitet til SOAP'en.

Simple GIS-skabeloner

Under "GIS-skabeloner" fanen på Planinfo.dk er det nu muligt at finde simple GIS-filer for lokalplaner, lokalplandelområder, byggefelter og kommuneplanrammer. De simple GIS-filer indeholder de attributfelter, der behøves udfyldt for at lave et upload af GIS-filer til planer i status kladde i Plandata.dk.

Link til Gis-skabeloner

SOAP nyheder

Det er nu muligt at validere kladder ud fra metoden "saveFeatureValidate" for at tjekke om de følger datamodellen før statusskift.

Derudover er det udgivet en guide til, hvordan man bruger SOAP'en.

Link til SOAP snitflade og vejledning